สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย มาจากประเทศไหน ?

ย้อนรอยสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย

สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย

ปัจจุบันมีรูปแบบการลุ้น หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล จากการลุ้นผ่านเสียงวิทยุ สู่หน้าโทรศัพท์มือถือ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ ความหวัง ในการลุ้นหวยนั่นเอง

อย่างในอดีตมักจะรวมตัวกันหน้าจอโทรทัศน์ที่บ้านใดบ้านหนึ่ง หรือลุ้นกันผ่านเสียงวิทยุ แม้ปัจจุบันรูปแบบจะเปลี่ยนแปลงไปสู่หน้าโทรศัพท์มือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่การลุ้นหวยก็ยังคงอยู่

วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนคือ วันเส้นทางรวยของคอหวย หรือวันที่นักเก็งกำไรสลากกินแบ่งรัฐบาลจะตั้งตาลุ้นเลขเด็ดกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียว

ปี 2517 หรือ 147 ปีก่อนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้กรมทหารมหาดเล็กออก ลอตเตอรี่ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เนื่องจากในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาโดยให้นายเฮนรี่ อาล บาสเตอร์ เป็นผู้อำนวยการในการออกลอตเตอรี่ โดยได้มีการศึกษาและทำตามวิธีการชาวยุโรป ซึ่งเริ่มพิมพ์ครั้งแรก 20,000 ฉบับ ราคาฉบับละ 1 ตำลึง หรือ 4 บาท

สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย

โดยรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 100 ชั่ง เท่ากับราว 8,000 บาท ในปัจจุบัน  รางวัลที่ 2 ได้รับ 50 ชั่ง หรือราว 4,000บาท รางวัลที่ 3 ได้รับ 25 ชั่ง หรือ 2,000 บาท

การออกลอตเตอรี่ครั้งที่ 2 นั้น ล่วงเลยมาอีกครั้งในปี 2460 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานพระบรมราชาอนุญาต ให้ออกสลากลอตเตอรี่ของสภารักชาติ ประเทศอังกฤษ จำหน่ายใบละ 5 บาท โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล เป็นสัญญาเงินกู้ของคณะกู้เงินในการสงคราม โดยมีสภารักชาติแห่งประเทศอังกฤษ สาขากรุงเทพ เป็นผู้ลงนามและมีประเทศสหพันธรัฐมลายู เป็นผู้ค้ำประกัน

ต่อมาในปี 2466 เป็นการออกลักษณะพิเศษ คือ ลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาท ในสมัยรัชกาลที่ 6 เพื่อหารายได้ซื้อปืนพระราชทานให้กองเสือป่า และรัชกาลที่ 6 พระราชทานปืนรุ่นนี้ว่า ปืนพระราม 6 ซึ่งมีข้อมูลของหอจดหมายเหตุระบุว่า การออกลอตเตอรี่ได้ออกครั้งนี้ และเงียบไปเนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจฝืด

ราวปี 2476 หรือ หลังจากนั้น 10 ปี รัฐบาลในขณะนั้น มีนโยบายที่จะลดการจัดเก็บเงินรัชชูปการ หรือเงินที่เรียกเก็บจากชายไทยที่ไม่ต้องรับราชการทหาร ทำให้รัฐขาดรายได้ส่วนนี้ไป รวมถึงเพื่อนำรายได้ไปใช้จ่ายในด้านการศึกษาและพยาบาล จึงเกิดโครงการออกลอตเตอรี่รัฐบาลขึ้นเรียกว่า ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม ให้กรมสรรพกรเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีการพิมพ์ออกจำหน่ายทั้งหมด 1 ล้านฉบับ ฉบับละ 1 บาท โดยใน 1 ปีจะออกรางวัล 4 งวด

ในขณะเดียวกันในปี 2477 ปีต่อมา คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยออก สลากกินบำรุงเทศบาล โดยวัตถุประสงค์คือเพื่อนำเงินไปบำรุงกิจการทางเทศบาล ทั้งนี้กำหนดว่าหากเดือนไหนออกสลากให้งดจำหน่ายสลาก โดยเริ่มจำหน่ายงวดแรกเดือน พ.ย.2478 และเริ่มออกสลากเดือน เม.ย.2479 ทั้งหมด 500,000 ใบ ฉบับละ 1 บาท ก็มีการออกสลากมาเรื่อย ๆ ด้านกระทรวงมหาดไทยและกรมสรรพากร

ปี 2482 คือยุคที่มีการดำเนินการสลากกินแบ่งรัฐจริงจัง รัฐบาลพันเอกหลวงพิบูลสงคราม ได้โอนย้ายกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากบำรุงเทศบาล ให้มาสังกัดกระทรวงการคลัง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งประธานกรรมการคนแรกคือ พระยาพรหมทัตศรีพิลาส หลังจากนั้นปี 2494 ได้ตั้งกองการพิมพ์เพื่อพิมพ์สลากเอง หลังจากนั้นก็มีการออกสลากเรื่อยมา และมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น เช่น 2 บาท 3 บาท 4 บาท 6 บาท 10 บาท 20 บาท

และการออกสลากกินแบ่ง รัฐบาลก็ได้พัฒนาเรื่อยมา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 ได้มีการออกพระราชบัญญัติสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้น กำหนดให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นนิติบุคคล และเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง

จนกระทั่งปี 2546 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการออกรางวัลแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว เพื่อมาแก้ปัญหาหวยใต้ดิน และปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา โดยเริ่มมีการจำหน่ายงวดแรก 1 ส.ค.-16 พ.ย.2549 รวมทั้งหมด 80 งวด

สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย

โดยที่ผ่านมาเป็นการออกรางวัล ตัวเลข 7 หลัก แต่เมื่อปี 2530 ได้ปรับตัวเลขรางวัลลงมาเหลือ 6 หลัก และปรับราคาจำหน่ายจากฉบับละ 20 บาท เป็นฉบับละ 40 บาท รวมถึงการออกสลากบำรุงการกุศลให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลอนุมัติด้วย

ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ปรับปรุงและขนาดของสลาก โดยจากเดิมเป็นจำหน่ายเป็นคู่ ราคาคู่ละ 80 บาท หรือฉบับละ 40 บาท ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นฉบับเดียว ราคา 80 บาท ซึ่งเงินรางวัลขณะนี้คือ

สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย

รางวัลที่ 1 ออก 1 ครั้ง เงินรางวัล 6,000,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 คือรางวัลที่เลขตัวสุดท้ายของรางวัลที่หนึ่ง มากกว่าหรือน้อยกว่า 1 หลัก มี 2 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท

รางวัลที่ 2 ออก 5 ครั้ง เงินรางวัล 200,000 บาท

รางวัลที่ 3 ออก 10 ครั้ง เงินรางวัล 80,000 บาท

รางวัลที่ 4 ออก 50 ครั้ง เงินรางวัล 40,000 บาท

รางวัลที่ 5 ออก 100 ครั้ง เงินรางวัล รางวัล 20,000 บาท

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว ออก 2 ครั้ง เงินรางวัล 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออก 2 ครั้ง เงินรางวัล 4,000 บาท

หลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 รัฐบาลมีนโยบายลดเงินรัชชูปการ ( หมายถึง เงินที่เรียกเก็บจากชายชาวสยามที่ไม่ได้รับราชการทหาร ) ทำให้รัฐขาดรายได้ จึงมีการออกลอตเตอรี่รัฐบาลขึ้น โดยเรียกว่า ลอตเตอรี่รัฐบาลสยาม ออกจำหน่ายจำนวน 1 ล้านฉบับ ฉบับละ 1 บาท โดยออกปีละ 4 งวด

สลากกินแบ่งรัฐบาล ของไทยจากยุคเริ่มแรกเมื่อ 147 ปีก่อน จากเงินรางวัลที่ 1 8,000 บาท มาจนถึงปัจจุบันที่มีราคาจำหน่ายฉบับละ 80 บาท เงินรางวัลที่ 1 กว่า 6,000,000 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ centrehallfireco.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น